پروژه‌ها

انجام مشاوره های تخصصی در زمینه ی محصولات باغی و زراعی، دامداری و کشت های گلخانه ای به کشت و صنعت‌های بزرگ و کشاورزان خرده مالک جهت شروع و یا بهبود روند کار

احداث باغ پسته به مساحت 300 هکتار در شهر دامغان استان سمنان

احداث گلخانه 20 هزار متر مربعی واقع در مهدی‌شهر استان سمنان

در این گلخانه کشت گیاه بصورت هیدروپونیک بوده لذا باعث کاهش چشمگیر مصرف سموم و افزایش راندمان گلخانه ای می‌شود.

project 3

احداث گلخانه 20 هزار متر مربعی واقع در مهدی شهر استان سمنان

استفاده از پایه های مقاوم به شوری و گرما، کشت مکانیزه و استفاده از روش های نوین آبیاری

گلخانه هیدروپونیک

احداث کارخانه تولید آب معدنی در شهر فیروزکوه

کارخانه آب معدنی ازنا فیروزکوه

پروژه ی بوم‌گردی در شهر فیروزکوه

Boomgardi